Deze ondernemers...

  • bereiken 30.000 mensen
  • geven 15.000x gezondheidsvoorlichting per jaar
  • geven 11.250x gezondheidsadvies per jaar
  • generen inkomen voor 15 families

U ontvangt...

  • Nieuwsbrief per kwartaal
  • Uitnodiging jaarevent
  • Wandplaat
  • Uitnodiging kennisevent

Neema (23)

Entrepreneur

"Healthy Entrepreneurs comes with innovation; the organization enables youth to start their own business and helps them to become independent financially."


Donate