Team

HE heeft in totaal dertig mensen in dienst, waarvan in elk projectland vijf à zes mensen actief zijn die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van de ondernemers.

Joost van Engen

Founder of HE

"Juist toegang tot gezondheidszorg in de meest achtergestelde gebieden is een belangrijke sleutel tot ontwikkeling en zelfredzaamheid"

Cees Rustenhoven

Finance

"HE heeft een businessmodel dat werkt en daardoor daadwerkelijk bijdraagt aan een duurzame oplossing om het leven van achtergestelde mensen te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat wij via een commerciele invalkshoek op de beste manier armoede kunnen bestrijden."

Marije Tanis

Operations Manager

"Ik geloof in de combinatie van sociaal met commercieel om positieve verandering te faciliteren bij mensen die daar zélf voor kiezen. Mensen kunnen profiteren van ons businessmodel door een HE ondernemer te worden die medicijnen en andere gezondheidsproducten verkoopt in regio’s waar deze producten niet beschikbaar waren, of door een klant te worden van een HE ondernemer die een markt biedt met betaalbare en betrouwbare producten."

Jan-Willem Loggers

Country Manager

“Bij HE krijg je de mogelijkheid om lokaal ondernemerschap te combineren met een betere toegang tot gezondheidszorg in opkomende landen. Met deze unieke propositie creëren we social impact in de meest afgelegen gebieden ter wereld, daar waar verandering het hardst nodig is”

Timo Beentjes

Country Manager

“Ik werk voor HE om mensen een perspectief te geven, een perspectief welke zij zelf moeten omzetten in succes. Door het opzetten van hun eigen bedrijf, kunnen zij hun eigen succes maken.”

Wendy Ros

Country Manager

"Het is fantastisch om te zien dat onze ondernemers verschil maken in hun gemeenschap met de juiste producten en educatie."

Bart van der Vossen

Business Development

"Een transparant businessmodel zonder fratsen, een team dat constant tot het uiterste gaat en via ondernemerschap mensen in afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden een kans bieden; werken voor HE kost en geeft mij energie!"

Thijs Bergervoet

IT Projects and Marketing

"Bij HE zijn we altijd op zoek naar innovatieve technologische oplossingen om onze ondernemers te ondersteunen. De gezondheidsproducten die zij verkopen gaan hand in hand met de juiste voorlichting en advies."

Tosca Terra

Nutritional Expert

"Ik werk bij HE omdat wij de ‘Bottom of the Pyramid’ niet zien als een arme, kansloze groep, maar hen de juiste instrumenten bieden om een inkomen te genereren en zelf kennis over gezondheid kunnen doorgeven aan anderen."